Home » ATATÜRK' ÜN PADİŞAHLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Download ATATÜRK' ÜN PADİŞAHLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ in MP3 music or 3GP MP4 video, this video has duration 04:40, uploaded by the user Bildirgen Tv on Nov 8, 2018 and viewed 7.5K times.
Please click "Download" button bellow to start download this video to your PC / Phone, or Tablets. If you like this video pleas share to your friends or family by clicking on social icon above.


ATATÜRK' ÜN PADİŞAHLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Osmanlı’yı “akılcı” ve “bilimsel” ölçülerde alabildiğince eleştiren Atatürk, asla bir “Osmanlı düşmanı” değildir. Osmanlı tarihinin, Türk-İslam tarihinin çok önemli bir bölümü olduğunu da her defasında vurgulamış, özellikle bazı Osmanlı padişahları ve bazı Osmanlı büyüklerinden övgüyle söz etmiştir. Genç kuşaklara da onların mutlaka anlatılması gerektiğini belirtmiştir.

Atatürk daha Harp Akademisi’nde öğrenciyken tuttuğu notlarda Yavuz Sultan Selim’i, Çaldıran’da soğukkanlılığını hiç kaybetmediği için takdir etmiştir.[22]

1904 yılında 3 numaralı not defterine, “Meşhur Osmanlı Kumandanları” başlığı altında Makbul İbrahim Paşa ve Lala Mustafa Paşa’nın biyografilerini yazmış, her iki Osmanlı devlet adamından da övgüyle söz etmiştir.[23]

Osmanlı’nın belli politikalarını alabildiğince sert biçimde eleştiren Atatürk, Türk-İslam tarihindeki bütün önemli isimler gibi Osmanlı tarihinin abide isimlerine de gereken önemi vermiştir.
Atatürk’ün en çok değer verdiği tarihi isimlerin başında Cengizhan, Timur, Yıldırım Bayezid ve özellikle Fatih Sultan Mehmed gelmektedir.

Yıldırım Bayezid Han için: “Bir gün ressamlar kahramanlık simasını kaybederlerse Yıldırım’ın şahsında bulabilirler” demiştir.

Timur’u çok akıllı bulmuş ve Timur için “Onun yaptıklarını aynı şartlarda ben yapabilir miydim, bilmiyorum” demiştir,

Padişahlar arasında en çok önem verdiği Fatih Sultan Mehmed Han için: “Büyük adamdı büyük…” diye söz etmiş ve İstanbul Rumeli Hisarı’na bir Fatih heykeli diktirmek istemiştir.

Yine İstanbul’a Barbaros Hayrettin Paşa, Timur, Mimar Sinan ve İbn-i Sina önemli şahsiyetlerin heykellerini diktirmek istemiştir.[25]

Dahası Atatürk, 1930’lardaki tarih çalışmaları kapsamında Osmanlı tarihinin de bilimsel bir şekilde araştırılmasını istemiş ve ilk olarak yurt dışında Tarih doktorasını yapan manevi kızı Afet İnan’a ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis’in hayatını araştırma görevi vermiştir. Afet İnan’ın Piri Reis araştırmasıyla bizzat ilgilenen Atatürk, Afet İnan’ın ihtiyaç duyduğu arşiv belgelerini bizzat kendisi temin ederek Cenevre’ye Afet İnan’a göndermiştir. [26]

Atatürk’ün Osmanlı padişahları hakkında en ilginç değerlendirmesi Padişah II. Abdülhamit Han hakkındadır. Bir zamanlar 2. Abdülhamit Han istibdadını yıkmak için mücadele etmiş, hatta Harp Okulu’ndan mezun olur olmaz 2. Abdülhamit Han karşıtlığından dolayı hapis yatmış olan Atatürk, 1937 yılında Abdülhamit hakkında şu sözleri söylemiştir:
“…kişisel kanımı kısaca söyleyeyim: Tecrübe göstermiştir ki, toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun durumu kuşkulu ve sınırları düşmanlarla çevrili bir büyük devlette 2. Abdülhamit Han ın yönetimi büyük hoşgörüdür. Hele bu yönetim, 19. yüzyılın sonlarında uygulanmış olursa…”[27]

Az önce de bahsettiğimiz gibi Atatürk ün hayranı olduğu Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tir.
Zaman zaman bazı politikaları nedeniyle eleştirmiş olsa da Atatürk’ün en sevdiği, en beğendiği Osmanlı padişahı tartışmasız Fatih Sultan Mehmet’tir.

Bir münazara sırasında ortamdakiler Fatih Sultan Mehmet han ile Atatürk ü kıyaslamaya kalkarlar, Atatürk ise bu durum karşısında şu sözleri söylemiştir:

“Ben Fatih’ten büyük olabilir miyim! Çok kereler Fatih’in karşılaştığı meseleleri düşündüğüm zaman ben de aynı çözüm yollarını bulmuşumdur. Yalnız, Fatih, benim karşısında kaldığım sorunları nasıl hallederdi?Bunu çok merak ederim.. Fatih Sultan Mehmet büyük adamdır büyük…”
İşte Atatürk’ün Osmanlı’ya bakışı… Tarihiyle “kavga” etmeden yanlışları ve doğruları ayrı ayrı ortaya koyan, tarihten dersler çıkaran ve bu derslerle geleceği biçimlendiren bir lider. Atatürk, vatan hainliği yapanları açıkça dile getirmekten çekinmediği gibi, büyük işler başaranlara da sonuna kadar sahip çıkan gerçek bir liderdir…

Kaynakça
[22] Atatürk’ün Not Defterleri II, Ankara, 2004, s. 28.
[23] Atatürk’ün Bütün Eserleri, C.I, s. 27.
[25] Asaf İlbay’dan aktaran, Özel, age, s.184,185; Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, s.128, 129.
[26] Meydan, Atatürk İle Allah Arasında, s.941-944.
[27] Atatürk bu sözleri 1937’de bir gazetede Abdülhamit’i ağır şekilde eleştiren bir yazı kaleme alan kişiye söylemiştir.Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, s.34,35.

atatürk,atatürk sesi,atatürk şiiri,atatürk filmleri,atatürk animasyon
atatürk padişah olabilir miydi,atatürk ve padişah,atatürk osmanlı padişahı,atatürk son padişah,atatürk'ün padişahlar hakkındaki düşünceleri,